Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2015

Robię

to, bo mam powód-
oczyszczam głowę z brudów..
Dam Tobie na to dowód,
będę dokonywał cudów; 
wyjmuję z laleczki "woodu"
igły powbijane w plecy,
kolana uginam z bólu..
wydycham z siebie syntetyk. 
 To autentyk- czas ucieka, 
doba mija mi za dobą;
masz przed sobą człowieka, 
co mury rozbija głową !
W miejscu, gdzie tchórze nie toną-
wodnik zmienia się w topielca,
w miejscu, w którym diabły płoną-
z ognia wytapiamy serca..
to zakręca i wraca;
mamy to w korowodzie-
topimy się w płomieniach, tak samo jak i wodzie.
Niech ktoś zgasi ogień!
Ty chcesz? Ja to zrobię.
Ty wiesz, twoja kolej
Kurwo, która czytasz- teraz twoja kolej. :) 
Tags: 2nd text 2/2 wens

Chcemy

więcej subskrybcji, lajków i kasy
snapów i rapu, nowe airmaxy. 
Fame'u, hashtagów, bitów i trapu. 
Dopów, może faktów.. Więcej hałasu!
 "Styl- nienaganny, trochę wulgarnie.
Starannie dobrane rymy i słowa.
Mowa- porywcza, modna i młoda"
doba- trwająca trzy buchy w minutę! 
wszystko pokłute- kolana, ręce;
igły spijają i wciąż krzyczą "więcej!"
My chcemy więcej, jesteśmy igłami..
Odwieczna walka, z przeszłości demonami..?
Żądamy naprawy- ciagle w tym tonie;
to: dzieci wojny (w troche innej odsłonie..)
Opary staffu, fullcapy, sprężone, 
dłonie co płoną; bletki- przesmolone
a ogień? wciąż płonie, nikt nie chce go zgasić... 
Tags: 2nd text 1/2 wens
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl